įkūrėjas

įkūrėjas
įkūrė́jas, -a smob. (1); S.Dauk kas ką įkuria: Tikrasis anglų materializmo įkūrėjas yra Bekonas . Dzirkanti kilę yra iš lietuviško vietovardžio Girkantaĩ, praminto nuo jo įkūrėjo Girkanto K.Būg. \ kūrėjas; atkūrėjas; įkūrėjas; pakūrėjas; prakūrėjas; sukūrėjas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • įkūrėjas — įkūrėjas, įkūrė̃ja dkt. Miẽsto įkūrėjas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atkūrėjas — atkūrėjas, a smob. (1) kas ką atkuria: Tarybinis patriotizmas išugdė tūkstančius krašto atkūrėjų spartuolių (sov.) J.Avyž. Iškilo gabus gruzinų valdovas Dovydas, kuris teisingai vadinamas Gruzijos atkūrėju rš. kūrėjas; atkūrėjas; įkūrėjas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • fundatorius — fundãtorius, ė smob. (1) TrpŽ davėjas, steigėjas, įkūrėjas: Tų namų fundator[iau] ir fundatorka, prašau paklausytie manę jauno kvieslelio kalbančio LB271 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išnamis — ìšnamis, ė smob. (1) 1. kas iš namų neša: Nebūk ìšnamis, nepasakok visų nėkų svetimims apei numiškius Ggr. Nebūk ìšnamis, būk įnamis (nenešk iš namų, bet į namus, neleisk pinigų, nemėtyk turtų) Skdt. 2. buto įkūrėjas, namininkas: Gyvenimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kūrėjas — ( is), a smob. (1), kūrė̃jas, à (2) K 1. kas kuria ką nors mokslo, meno ar kitose srityse: Tarybinis žmogus – komunistinės visuomenės kūrėjas – yra pavyzdys viso pasaulio darbo žmonėms (sov.) sp. Tarybinį kūrėją įkvepia didiems darbams šviesūs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • namakuris — namakuris, ė smob. namų įkūrėjas: Namakuris senuolis mėgsta nieko neveikti Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • naujakrikštis — naujãkrikštis, ė smob., adj. (1) 1. SD195, N, [K] kas neseniai perėjęs į krikščionių tikėjimą: Du vietiniu naujakrikščiu prūsų bajoru ar šiaip žemininku pateikia vyskupui savo žemes rš. Prūsai užpuolę savo žemiečius naujakrikščius rš. 2. ką tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakūrėjas — pakūrėjas, a smob. (1) 1. kas ką pakuria, uždega. | prk.: Jau patį jojo (karo) pakūrėją krato rš. 2. statytojas: Nekalbama apie numo pakūrėją rš. kūrėjas; atkūrėjas; įkūrėjas; pakūrėjas; prakūrėjas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastatytojas — pastatytojas, a smob. (1) 1. NdŽ kas pastato pastatą, statinį: Bene bus jiems vardas duotas nuo pastatytojų A1884,265. 2. SD1188,209 įsteigėjas, įkūrėjas. statytojas; atstatytojas; įstatytojas; i …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakūrėjas — prakūrėjas, a smob. (1) 1. kas įkuria, įsteigia, padaro: Reformacijos prakūrėjų veikalai rš. Grafų dinastijos prakūrėjas rš. 2. B, N, [K], K.Būg protėvis, sentėvis. kūrėjas; atkūrėjas; įkūrėjas; pakūrėjas; prakūrėjas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”